ἀρρυθμία

古希腊语 编辑

词源 编辑

ἄρρυθμος (árrhuthmos, 节奏失常的) +‎ -ία (-ía, 抽象名词构成后缀)

发音 编辑

 

名词 编辑

ἀρρυθμίᾱ (arrhuthmíāf (属格 ἀρρυθμίᾱς); 一类变格

  1. 节奏失常
  2. 比率失调

变格 编辑

派生语汇 编辑

  • 英语:arrhythmia
  • 希腊语:αρρυθμία (arrythmía)
  • 意大利语:aritmia
  • 塞尔维亚-克罗地亚语:
西里尔字母:арѝтмија
罗马字:aritmija

延伸阅读 编辑