ἀρρυθμία

古希臘語 編輯

詞源 編輯

ἄρρυθμος (árrhuthmos, 節奏失常的) +‎ -ία (-ía, 抽象名詞構成後綴)

發音 編輯

 

名詞 編輯

ἀρρυθμίᾱ (arrhuthmíāf (屬格 ἀρρυθμίᾱς); 一類變格

  1. 節奏失常
  2. 比率失調

變格 編輯

派生語彙 編輯

  • 英語:arrhythmia
  • 希臘語:αρρυθμία (arrythmía)
  • 意大利語:aritmia
  • 塞爾維亞-克羅地亞語:
西里爾字母:арѝтмија
羅馬字:aritmija

延伸閱讀 編輯