U+6DB6, 涶
中日韩统一表意文字-6DB6

[U+6DB5]
中日韩统一表意文字
[U+6DB7]

汉字

字形拆解/相关派生汉字
 • 系列#0258():
 • 说文解字
  河津也。在西河西。从水𡍮聲。

  ——《说文解字

  说文解字
  河津也。在西河西。从水𡍮聲。

  ——《说文解字

  康熙字典
  《巳集上》《水部》
  《唐韻》《集韻》𠀤土禾切,音詑。《說文》河津也,在西河西。《玉篇》水在西河。又《廣韻》湯臥切《集韻》吐臥切。𠀤與唾同。《說文》口液也。或从水作涶。

  ——《康熙字典

  字源

  编辑

  “涶”从“”“”声,是黄河河西的渡口名。

  古代字体(
  春秋时期 说文解字
  (汉·许慎
  金文 小篆
     

  “涶”又是“”的异体字,“唾”是口水,所以从“口”和从“水”都可说得通。

  古代字体(
  说文解字
  (汉·许慎
  《六书通》
  (明·闵齐伋
  小篆 传抄古文字
     

  参考

  编辑

  编码

  编辑
  ”的Unihan数据

  汉语

  编辑

  读音

  编辑

  翻译

  编辑


  异体字

  :若字形无法正常显示,请安装Unicode扩展字形档。)