βιβλιοθήκη

古希臘語 編輯

詞源 編輯

源自βιβλίον (biblíon, ) +‎ -θήκη (-thḗkē, 盒,箱)

發音 編輯

 

名詞 編輯

βῐβλῐοθήκη (bibliothḗkēf (屬格 βῐβλῐοθήκης); 一類變格

  1. 書櫃
  2. 圖書館
  3. 檔案局
  4. 編纂

變格 編輯

派生語彙 編輯

拓展閱讀 編輯

希臘語 編輯

詞源 編輯

源自古希臘語 βιβλιοθήκη (bibliothḗkē)。等同於βιβλί(ο) () +‎ -ο- +‎ -θήκη (盒,套)

發音 編輯

名詞 編輯

βιβλιοθήκη (vivliothíkif (複數 βιβλιοθήκες)

  1. 圖書館
  2. 書櫃

變格 編輯

拓展閱讀 編輯