United States of America

英語

編輯

發音

編輯
  • (標準英音) 國際音標(幫助)/juː.ˌnaɪ.tɨd ˌsteɪts əv əˈmɛɹ.ɨ.kə/
  • (通用美式) 英語發音yo͞o-nī'tĭd stāts' əv ə-mĕrʹĭ-kə, 國際音標(幫助)/ju.ˌnaɪ.tɪ̈d ˌsteɪts əv əˈmɛɹ.ɪ̈.kə/
  • 音頻(英式)(檔案)
  • 韻部:-ɛɹɪkə
  • 斷字:Unit‧ed States of Amer‧i‧ca

名詞

編輯
  1. 美利堅合眾國