φυσιολογικός

希腊语 编辑

形容词 编辑

φυσιολογικός (fysiologikósm (陰性 φυσιολογική,中性 φυσιολογικό)

  1. 自然的;正常
    近義詞: φυσικός (fysikós)
    反義詞: αφύσικος (afýsikos)
  2. (生理學) 生理學

变格 编辑

相关词汇 编辑