просто

俄语编辑

副词 简直是 不过是 只是 I〔副〕

 1. просто́й ①③④⑤解的副词
  Зада́ча реша́ется ~
  题算起来很简单。Она́ оде́та ~ и со вку́сом
  她衣着朴素而有风度。
 2. 没什么用意地,随便地,无意中
  ~ зашёл на огонёк
  只是晚间顺便来的。
 3. 不必客气地,简略地
  Зови́те меня́ не Ива́н Ива́нович, а ~ Ва́ня
  不用称呼我伊万•伊万诺维奇,就叫我瓦尼亚吧。II〔语〕
 4. 〔加强〕简直(是),完全(是),实在(是)
  э́то ~ замеча́тельно!这简直好极了!Им ~ жить не́чем
  他们实在是无法过活了。
 5. 〔限制〕不过是,只是,仅仅
  э́то ~ шу́тка
  这不过是个玩笑。Про́сто-на́просто 1)简直(是); 2)只不过是
  Про́сто так 1)随随便便;2)并没有什么目的(或用意).