כף

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

陽/〔陰〕

כַּף [kaf]
 
分主 כַּףכַּפּוֹת