พฤศจิกายน

泰語编辑

詞源编辑

源自พฤศจิก (蠍子) +‎ อายน (到來循環過程);字面意思為“蠍子(天蠍座)的到來”;一般認為是德瓦旺社·瓦罗巴甲 (1858–1923) 和帕亞西·孫通沃漢 (1822–1891) 所造[1],官方上最早用於1890年4月1日拉瑪五世頒布的法令。[2]

發音编辑

寫法พฤศจิกายน
b ṛ ɕ t͡ɕ i k ā y n
音素
พฺรึด-สะ-จิ-กา-ยน
b ̥ r ụ ɗ – s a – t͡ɕ i – k ā – y n
泰語羅馬化派汶拼音prʉ́t-sà-jì-gaa-yon
皇家轉寫phruet-sa-chi-ka-yon
(標準泰語) IPA(說明)/pʰrɯt̚˦˥.sa˨˩.t͡ɕi˨˩.kaː˧.jon˧/(R)

專有名詞编辑

พฤศจิกายน (prʉ́t-sà-jì-gaa-yon)

  1. (เดือน~, ~มาส) 十一月

縮寫编辑

縮寫

參見编辑

參考資料编辑

  1. ส.พลายน้อย (2019-04-12), “ชื่อ "วัน–เดือน" ของไทยมาจากไหน การใช้วันที่ ๑, ๒, ๓... เริ่มเมื่อใด?”, ศิลปวัฒนธรรม[1] (泰語), Bangkok: มติชน, 取回于2020-01-01
  2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (1890-04-01), “พระบรมราชโองการประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่ [ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้การนับวันเดือนปีตามสุริยคติ และสถาปนารัตนโกสินทรศกขึ้น ทั้งนี้ วัน ๒ เดือน ๕ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีฉลู ยังเป็นสัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๕๐ ถือเป็นวันที่ ๑ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๐๘]”, ราชกิจจานุเบกษา[2] (泰語), 卷5, 期52, Bangkok: โรงพิมพ์อักษรพิมพการ, 取回于2020-01-01, 页451–456