U+5321, 匡
中日韓統一表意文字-5321

[U+5320]
中日韓統一表意文字
[U+5322]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#0997():
 • 系列#1903():
  鳿
 • 系列#0448():
 • 古代字體(
  戰國時期 說文解字
  (於漢朝編篡)
  《六書通》
  (於明朝編篡)
  楚系簡帛文字 小篆 傳抄古文字
       
  同聲符字 () (鄭張尚芳 (2003)) 
  上古
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ, *ɡʷraːŋ, *ɡʷraːŋs
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋ, *ɡʷraːŋ
  *ɡʷaːŋ
  *ɡʷaːŋʔ
  *qʷaːŋ, *qʷaːŋs, *qʷaŋʔ
  *qʷaːŋ
  *kʷaŋʔ, *kʰʷaŋ, *ɡʷaŋ, *ɢʷaŋs
  *kʷaŋʔ
  *kʷaŋs, *ɡʷaŋ, *kʷaŋs
  *kʰʷaŋ
  *kʰʷaŋ
  *kʰʷaŋ
  *kʰʷaŋ
  *kʰʷaŋ, *ɡʷaŋs
  *kʰʷaŋ
  *kʰʷaŋ
  *kʰʷaŋ
  *kʰʷaŋ
  *kʰʷaŋ, *ɡʷaŋ
  *ɡʷaŋ, *ɡʷaŋs
  *ɡʷaŋ
  *ɡʷaŋ
  *ɡʷaŋʔ
  *ɢʷaŋ, *ɢʷaŋs
  *ɢʷaŋ
  *ɢʷaŋ
  *ɢʷaŋs
  *qʰʷraːŋ
  *qʰʷraːŋ, *ɡʷraːŋ
  *ɡʷraːŋ
  添加
  *ɡʷaŋ

  参考编辑

  编码编辑

  “匡”的Unihan資料

  汉语

  讀音编辑

  上古音(白一平-沙加爾系統,2011年)

   查閱自網址:Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction (Version 1.00, 20 Feb. 2011),查閱日期 2012-12-04。

  現代北京音(漢語拼音)中古音構擬上古音英義
  kuāngkhjwang/*k-pʰaŋ/square basket

  翻譯编辑

  翻譯

  组词编辑

  見:附录:漢語詞彙索引/匡

  日语

  讀音编辑

  朝鲜语

  讀音编辑

  音讀 (kwang)

  越南语

  讀音编辑

  異體字

  :若字形无法正常显示,请安装Unicode擴展字形档。)