U+5B78, 學
中日韓統一表意文字-5B78

[U+5B77]
中日韓統一表意文字
[U+5B79]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#0130(𦥯):
  𦥯
 • 康熙字典
  《寅集上》《子字部》 學
  《唐韻》胡覺切《集韻》《韻會》《正韻》轄覺切,𠀤音鷽。《說文》覺悟也,本作斆,篆作學。《增韻》受敎傳業曰學。朱子曰:學之爲言效也。《詩·周頌》日就月將,學有緝煕于光明。《書·說命》王人求多聞,時惟建事。學于古訓,乃有獲。《禮·學記》君子之於學也,藏焉,修焉,息焉,游焉,夫然故安其學而親其師,樂其友而信其道。

  又學校,庠序總名。《禮·王制》天子命之敎,然後爲學。小學在公宮南之左,大學在郊,天子曰辟雍,諸侯曰頖宮。

  又姓。見《姓苑》。

  又叶許旣切,音戲。《前漢·匡張孔馬敘傳》樂安裒裒,古之文學。叶下司,司音細。

  又叶後敎切,音效。《傅毅·廸志詩》訓我嘉務,惠我博學。叶上誥。《正字通》與斆別。○按《書·說命》惟斆學半。學與斆別。諸家泥經傳,斆或作學,合學斆爲一,非。今斆音效,而學校字但作學,互詳攴部斆字註。

  ——《康熙字典

  字源

  编辑
  古代字體(
  西周 戰國時期 說文解字
  (漢·許慎
  《六書通》
  (明·閔齊伋
  甲骨文 金文 金文 楚系簡帛文字 秦系簡牘文字 小篆 傳抄古文字
               

  筆順

  编辑
  筆順
  0 strokes

  参考

  编辑

  编码

  编辑
  ”的Unihan資料

  漢語

  编辑

  讀音

  编辑
  上古音(白一平-沙加爾系統,2011年)

   查閱自網址:Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction (Version 1.00, 20 Feb. 2011),查閱日期 2012-12-04。

  現代北京音(漢語拼音)中古音構擬上古音英義
  xuéhæwk/*m-kˁruk/study; imitate

   
  国语/普通话
  汉语拼音 xuéhuájiào
  注音符号 ㄒㄩㄝˊㄏㄨㄚˊㄐㄧㄠˋ
  国际音标
  通用拼音 syuéhuájiào
  粤语广州话
  粤拼 hok6
  耶鲁拼音 hohk
  国际音标
  广州话拼音 hog⁶
  黄锡凌拼音 _hok
  闽南语
  台罗拼音 o̍h(白), ha̍k(文)  註解
  • ò̤ - 白;
  • hă - 文。
  註解
  • ŏ̤h - 白;
  • hŏk - 文。
  註解
  • o̍h - 白;
  • ha̍k - 文。
  註解
  • oh8 - 白;
  • hag8 - 文。
  註解
  • 5hhoq - 白;
  • 5hhiaq - 文。

  • 各地讀音
  語言 地區
  標準漢語 北京 /ɕyɛ³⁵/
  哈爾濱 /ɕiau²⁴/
  /ɕyɛ²⁴/
  天津 /ɕiɑu⁴⁵/
  /ɕye⁴⁵/
  濟南 /ɕyə⁴²/
  青島 /ɕyə⁴²/
  鄭州 /ɕyo⁴²/
  西安 /ɕyo²⁴/
  西寧 /ɕyu²⁴/
  銀川 /ɕye¹³/
  /ɕye⁵³/
  蘭州 /ɕyə⁵³/
  烏魯木齊 /ɕyɤ⁵¹/
  武漢 /ɕio²¹³/
  成都 /ɕyo³¹/
  貴陽 /ɕio²¹/
  昆明 /ɕio³¹/
  南京 /ɕioʔ⁵/
  合肥 /ɕyɐʔ⁵/
  晉語 太原 /ɕyəʔ⁵⁴/
  平遙 /ɕiʌʔ⁵³/
  呼和浩特 /ɕyaʔ⁴³/ ~习
  /ɕiɔ³¹/ ~话
  吳語 上海 /ɦoʔ¹/
  /ɦiaʔ¹/
  蘇州 /ɦioʔ³/
  /ɦoʔ³/
  杭州 /ɦiɑʔ²/
  溫州 /ɦo²¹³/
  徽語 歙縣 /ɕiɔ²²/
  /xɔ²²/
  屯溪 /xo¹¹/
  湘語 長沙 /ɕio²⁴/
  湘潭 /ɕio²⁴/
  贛語 南昌 /hɔʔ²/
  客家語 梅縣 /hok̚⁵/
  桃源 /hok̚⁵⁵/
  粵語 廣州 /hɔk̚²/
  南寧 /hɔk̚²²/
  香港 /hɔk̚²/
  閩語 廈門 (泉漳) /hak̚⁵/
  /oʔ⁵/
  福州 (閩東) /houʔ⁵/
  /oʔ⁵/
  建甌 (閩北) /xa²⁴/
  /ɔ⁴²/
  汕頭 (潮州) /hak̚⁵/
  /oʔ⁵/
  海口 (海南) /hiɔk̚⁵/
  /o³³/

  動詞

  编辑
  1. 懂得,明白。

  名詞

  编辑
  1. 學校。
  2. 姓。

  协音 xì (xi4), Wade-Giles hsi4

  1. 【前漢·匡張孔馬敘傳】樂安裒裒,古之文學。

  协音 xiào (xiao4), Wade-Giles hsiao4

  1. 【傅毅·廸志詩】訓我嘉務,惠我博學。

  翻譯

  编辑

  组词

  编辑
  見:附录:漢語詞彙索引/學

  日語

  编辑

  新字體

  舊字體

  讀音

  编辑

  朝鮮語

  编辑

  讀音

  编辑
  音讀 (hak)

  越南語

  编辑

  讀音

  编辑