U+6C5C, 汜
中日韓統一表意文字-6C5C

[U+6C5B]
中日韓統一表意文字
[U+6C5D]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#1767():
 • 参考 编辑

  编码 编辑

  ”的Unihan資料

  漢語 编辑

  讀音 编辑

  字解 编辑

  • 汜水,水名,位於中國河南省
  • 「不通之水為汜,別通於谷者為。」—《湧幢小品》卷十八
  釋名
  水決復入為汜。汜,巳也,如出有所為畢巳而還入也。
   

  ——《釋名

  日語 编辑

  讀音 编辑

  朝鮮語 编辑

  讀音 编辑

  音讀 (sa)

  越南語 编辑

  讀音 编辑