U+6C5C, 汜
中日韩统一表意文字-6C5C

[U+6C5B]
中日韩统一表意文字
[U+6C5D]

汉字

字形拆解/相关派生汉字
 • 系列#1767():
 • 参考

  编辑

  编码

  编辑
  ”的Unihan数据

  汉语

  编辑

  读音

  编辑

  字解

  编辑
  • 汜水,水名,位于中国河南省
  • “不通之水为汜,别通于谷者为。”—《涌幢小品》卷十八
  释名
  水决复入为汜。汜,巳也,如出有所为毕巳而还入也。
   

  ——《释名

  日语

  编辑

  读音

  编辑

  朝鲜语

  编辑

  读音

  编辑
  音读 (sa)

  越南语

  编辑

  读音

  编辑