Template:Table:colors/xh

科薩語中的顏色imibala(布局 · 文字)
     -mhlophe      -ngwevu      -mnyama
             -bomvu              -orenji ; -ntsundu              -lubhelu; -mthubi; -tyheli
                          -luhlaza             
                                       -luhlaza; -blowu
                          -mfusa              -pinki

以下文檔由模板 {{table doc}}自动生成。

此模板會產生一個指向其他科薩語詞條的表格。請在“參見”章節中使用本模板,如下所示:

===参见===
{{Table:colors/xh}}

所有语言

编辑

所有含“Table:”前綴的科薩語表格

找不到分类“科薩語自動表格模板”