ηλιθιότητα

希臘語 編輯

詞源 編輯

源自古希臘語 ἠλιθιότης (ēlithiótēs),等價於ηλίθιος (ilíthios, 愚蠢的) +‎ -ότητα (-ótita)

發音 編輯

名詞 編輯

ηλιθιότητα (ilithiótitaf (複數 ηλιθιότητες)

  1. (精神病學過時) 智力障礙/學習困難
  2. (引申usually複數形式) 愚蠢的事物;廢話
    Άρχισε να λέει πάλι ηλιθιότητες.
    Árchise na léei páli ilithiótites.
    他又開始說廢話了。

變格 編輯

近義詞 編輯