יום רביעי

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

〔陽〕/陰

יוֹם רְבִיעִי‎ [yom r'vi'í]
  1. 星期三 水曜日