יום שבת

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

〔陽〕/陰

יוֹם שַׁבָּת‎ [yom shabát]
  1. 星期六 土曜日