יום שני

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

〔陽〕/陰

יוֹם שֵׁנִי‎ [yom shení]
  1. 星期一 月曜日