U+6E21, 渡
中日韓統一表意文字-6E21

[U+6E20]
中日韓統一表意文字
[U+6E22]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#0386():
 • 系列#2639():
 • 参考编辑

  說文解字
  也。从水度聲。徒故切。
   

  ——《說文解字

  說文解字注
  濟也。上文濟篆下無此義,此補見。《邶風傳》曰:濟,渡也。《方言》曰:過度謂之涉濟。凡過其處皆曰渡。假借多作度。天體三百六十五度,謂所過者三百六十五也。从水,度聲。徒故切。五部。

  ——清·段玉裁《說文解字注

  康熙字典
  【巳集上】【水部】 渡
  《唐韻》《集韻》《韻會》徒故切《正韻》獨故切,𠀤音度。《說文》也。《廣雅》也,也。 又通作。《前漢·賈誼傳》度江河亡維楫。《集韻》或作𣳥

  ——《康熙字典

  编码编辑

  “渡”的Unihan資料

  汉语

  讀音编辑


  動詞编辑

  1. 以水上交通工具通过河流湖泊。

  名詞编辑

  1. 津,渡口。

  翻譯编辑

  翻譯

  组词编辑

  見:附录:漢語詞彙索引/渡

  日语

  讀音编辑

  朝鲜语

  讀音编辑

  音讀 (to)

  越南语

  讀音编辑

  異體字

  :若字形无法正常显示,请安装Unicode擴展字形档。)