U+6FE4, 濤
中日韓統一表意文字-6FE4

[U+6FE3]
中日韓統一表意文字
[U+6FE5]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#0290():
  翿
 • 說文解字
  大波也。从水壽聲。

  ——《說文解字

  康熙字典
  《巳集上》《水部》 濤
  《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤徒刀切,音陶。《說文》大波也。《郭璞·江賦》激逸勢以前驅,乃鼓怒而作濤。

  又《集韻》陳留切,音儔。義同。

  又是酉切,音受。與𨞪同。水名,在蜀。或作濤。

  又大到切,音導。與同。《說文》溥覆照也。

  又《韻補》叶陳如切,音除。《柳宗元詩》蒸蒸在家,其父世漁。飮酒不節,死於風濤。

  ——《康熙字典

  字源 编辑

  從「」「」聲,本義是大波浪。商代甲骨文不從「壽」聲而從「𠃬」聲作「𣵬」,「壽」也是「𠃬」聲,「𠃬」是「」的古字。

  古代字體(
  說文解字
  (漢·許慎
  甲骨文 小篆
     

  参考 编辑

  编码 编辑

  ”的Unihan資料

  漢語 编辑

  讀音 编辑  韻圖
  讀音 # 1/1
  聲紐 (7)
  韻類 (89)
  聲調 平 (Ø)
  開合
  四等
  反切
  白一平方案 daw
  擬音
  鄭張尚芳 /dɑu/
  潘悟雲 /dɑu/
  邵榮芬 /dɑu/
  蒲立本 /daw/
  李榮 /dɑu/
  王力 /dɑu/
  高本漢 /dʱɑu/
  推斷官話讀音 táo
  推斷粵語讀音 tou4
  鄭張系統 (2003)
  讀音 # 1/2 2/2
  序號 11684 11686
  聲符
  韻部
  小分部 1 1
  對應中古韻
  構擬上古音 /*duː/ /*duː/

  组词 编辑

  逆序

  日語 编辑

  讀音 编辑

  朝鮮語 编辑

  讀音 编辑

  音讀 (to)

  越南語 编辑

  讀音 编辑

  異體字

  :若字形无法正常显示,请安装Unicode擴展字形档。)