U+7BB4, 箴
中日韓統一表意文字-7BB4

[U+7BB3]
中日韓統一表意文字
[U+7BB5]

跨語言

编辑

漢字

编辑

竹部+9畫,共15畫,倉頡碼:竹戈竹口(HIHR),四角號碼88253部件組合

來源

编辑

漢語

编辑
正體/繁體
簡體 #

字源

编辑

形聲漢字(OC *kjɯm):意符 (竹子) + 聲符 (OC *ɡrɯːm) – 竹針,探針。

發音

编辑韻圖
讀音 # 1/1
(23)
(139)
調 平 (Ø)
開合
反切
白一平方案 tsyim
擬音
鄭張尚芳 /t͡ɕiɪm/
潘悟雲 /t͡ɕim/
邵榮芬 /t͡ɕjem/
蒲立本 /cim/
李榮 /t͡ɕiəm/
王力 /t͡ɕĭĕm/
高本漢 /t͡ɕi̯əm/
推斷官話讀音 zhēn
推斷粵語讀音 zam1
白一平沙加爾系統1.1 (2014)
讀音 # 1/1
現代北京音
(拼音)
zhēn
構擬中古音 ‹ tsyim ›
構擬上古音 /*t.[k]əm/
英語翻譯 needle

來自白一平–沙加爾系統的上古漢語標註筆記:

* 圓括號 "()" 表示存在不確定;
* 方括號 "[]" 表示身分不確定,例如 *[t] 的尾音有可能是 *-t 或 *-p;
* 尖角括號 "<>" 表示接中辭;
* 連字號 "-" 表示語素範圍;

* 句號 "." 表示音節範圍。
鄭張系統 (2003)
讀音 # 1/1
序號 13527
聲符
韻部
小分部 3
對應中古韻
構擬上古音 /*kjɯm/

釋義

编辑

 1. 告誡警告
 2. 的另一種寫法。

組詞

编辑

日語

编辑

漢字

编辑

表外漢字

 1. 本詞語需要翻譯為漢語。請協助添加,並移除{{rfdef}}模板。

讀法

编辑
 • 吳音: しん (shin)
 • 漢音: しん (shin)
 • 訓讀: いましめる (imashimeru, 箴める); はり (hari, )

組詞

编辑

朝鮮語

编辑

漢字

编辑

(jam) (韓字 , 修正式:jam, 馬科恩-賴肖爾式:cham, 耶鲁式:cam)

 1. 本詞語需要翻譯為漢語。請協助添加,並移除{{rfdef}}模板。

組詞

编辑

越南語

编辑

漢字

编辑

儒字;讀法:châm, giăm, dăm, giằm

 1. 本詞語需要翻譯為漢語。請協助添加,並移除{{rfdef}}模板。

讀法

编辑
 • Nôm:châm, dăm, dằm, giăm, giằm

來源

编辑
 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm, NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999