U+8351, 荑
中日韓統一表意文字-8351

[U+8350]
中日韓統一表意文字
[U+8352]

跨語言

编辑

漢字

编辑

艸部+6畫,共12畫,倉頡碼:廿大弓(TKN),四角號碼44532部件組合

來源

编辑

漢語

编辑
正體/繁體
簡體 #

字源

编辑
古代字體(
戰國時期 說文解字
(漢·許慎
《六書通》
(明·閔齊伋
楚系簡帛文字 小篆 傳抄古文字
     

發音

编辑


韻圖
讀音 # 1/2 2/2
(36) (7)
(15) (39)
調 平 (Ø) 平 (Ø)
開合
反切
白一平方案 yij dej
擬音
鄭張尚芳 /jiɪ/ /dei/
潘悟雲 /ji/ /dei/
邵榮芬 /jɪ/ /dɛi/
蒲立本 /ji/ /dɛj/
李榮 /i/ /dei/
王力 /ji/ /diei/
高本漢 /i/ /dʱiei/
推斷官話讀音
推斷粵語讀音 ji4 tai4
白一平沙加爾系統1.1 (2014)
讀音 # 1/1
現代北京音
(拼音)
構擬中古音 ‹ dej ›
構擬上古音 /*lˁəj/
英語翻譯 young shoot

來自白一平–沙加爾系統的上古漢語標註筆記:

* 圓括號 "()" 表示存在不確定;
* 方括號 "[]" 表示身分不確定,例如 *[t] 的尾音有可能是 *-t 或 *-p;
* 尖角括號 "<>" 表示接中辭;
* 連字號 "-" 表示語素範圍;

* 句號 "." 表示音節範圍。
鄭張系統 (2003)
讀音 # 1/2 2/2
序號 14855 14868
聲符
韻部
小分部 1 1
對應中古韻
構擬上古音 /*l'iːl/ /*lil/

釋義

编辑

 1. 嫩芽
 2. 發芽
 3. 雜草
 4. 除去田裡的野草

日語

编辑

漢字

编辑

表外漢字

 1. 發芽
 2. 野草

讀法

编辑
 • 吳音: (i); だい (dai)
 • 漢音: (i); てい (tei)
 • 訓讀: つばな (tsubana, )

朝鮮語

编辑

漢字

编辑

(je, i) (韓字 , , 修正式:je, i, 馬科恩-賴肖爾式:che, i, 耶鲁式:cey, i)

 1. 本詞語需要翻譯為漢語。請協助添加,並移除{{rfdef}}模板。

越南語

编辑

漢字

编辑

儒字;讀法:di, đề

 1. 本詞語需要翻譯為漢語。請協助添加,並移除{{rfdef}}模板。

讀法

编辑
 • Nôm: di, đề, rì

來源

编辑
 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm, NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999