U+864D, 虍
中日韓統一表意文字-864D

[U+864C]
中日韓統一表意文字
[U+864E]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#2642():
  𧇄
 • 古代字體(
  西周 說文解字
  (於漢朝編纂)
  《六書通》
  (於明朝編纂)
  甲骨文 金文 小篆 傳抄古文字
         
  同聲符字 () (鄭張尚芳 (2003)) 
  上古漢語
  *qʰraːs, *kʷraːɡ
  *qʰral, *qʰrals, *qʰaː
  *qʰra
  *qʰra
  *qʰras
  *b·raː
  *raː
  *raː
  *raː
  *raː, *ra
  *b·raː
  *b·raː
  *raː
  *raː
  *raː
  *raː
  *raː
  *raː
  *raː
  *raː
  *raː
  *raː
  *raː
  *raː
  *raː
  *b·raː
  *raː
  *raː
  *raːʔ
  *raːʔ
  *raːʔ
  *raːʔ
  *qʰaː, *qʰʷa, *qʰaː, *qʰʷa
  *qʰaː
  *qʰʷlaː
  *qʰlaːʔ
  *qʰlaːʔ
  *qʰlaːʔ
  *b·ra
  *ra
  *b·ra
  *ra
  *ra, *ras
  *ra, *ras
  *raʔ
  *ras
  *ras
  *ras
  *ras
  *r̥ʰa
  *kʰljaʔ, *kʰljas
  *kas, *ɡa
  *kas
  *kas, *ɡa, *ɡaʔ
  *kas, *ɡas
  *kʰa, *qʰa
  *kʰa
  *ɡa
  *ɡa, *ɡʷa
  *ɡa
  *ɡa, *ɡas, *ɡaɡ
  *ɡa
  *ɡaʔ
  *ɡas
  *ɡas
  添加
  *qʰa
  *qʰa
  *qʰa
  *pla
  *kʰʷral
  *ɡaɡ
  *ɡaɡ
  *ɡaɡ
  *qʰʷraːɡ

  参考编辑

  编码编辑

  “虍”的Unihan資料

  漢語编辑

   
  維基百科有一篇文章關於:

  讀音编辑

  上古音(白一平-沙加爾系統,2011年)

   查閱自網址:Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction (Version 1.00, 20 Feb. 2011),查閱日期 2012-12-04。

  現代北京音(漢語拼音)中古音構擬上古音英義
  xu/*qʰˁra (方音 *qˁʰr- ›ŋ̊ˁ- › x-)/tiger

  翻譯编辑

  翻譯

  日語编辑

  讀音编辑