U+4E16, 世
中日韓統一表意文字-4E16

[U+4E15]
中日韓統一表意文字
[U+4E17]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#1690():
 • 《說文》所收“世聲”字
  拼音 反切 上古音 形聲 《說文》解
  shì 舒制切 / 三十年爲一丗。
  餘制切 (口,世聲) 多言也。
  𨓄 zhì (辵,世聲) 迾也。
  xiè 私列切 (齒,世聲) 羊粻也。
  餘制切、丑例切 (足,世聲) 述{𨒋}也。
  餘制切 (言,世聲) 多言也。
  與涉切 (木,世聲) 楄{牑}也。
  shì 舒制切、神夜切 (貝,世聲) 貸也。
  𣳘 (水,世聲) 水。
  餘制切 (手,世聲) 捈也。
  xiè 私列切 (糸,世聲) 系也。

   見:

  說文解字
  三十年爲一丗。从卅而曳長之。亦取其聲也。

  ——《說文解字

  康熙字典
  《子集上》《一字部》 世
  〔古文〕卋《廣韻》舒制切《集韻》《韻會》《正韻》始制切,𠀤音勢。代也。《詩·大雅》本支百世。

  又《論語》必世而後仁。《註》三十年爲一世。《左傳·宣三年》王孫滿曰:卜世三十,卜年七百,天所命也。

  又《維摩經》大千世界。《註》世謂同居天地之閒,界謂各有彼此之別。

  又姓。《風俗通》秦大夫世鈞。

  又與生同。《列子·天瑞篇》亦如人自世之老,皮膚爪髮,隨世隨落。《註》世與生同。

  又《韻補》叶私列切,音薛。《詩·大雅》殷鑒不遠,在夏后之世。叶上撥。撥音撇。《晉書·樂志》匡時拯俗,休功蓋世。宇宙旣康,九有有截。 《集韻》書作𠀍。

  ——《康熙字典

  字源

  编辑
  古代字體(
  西周 說文解字
  (漢·許慎
  《六書通》
  (明·閔齊伋
  金文 小篆 傳抄古文字
       
  參考:

  主要來自理查德·西爾斯漢字字源網允許使用說明),
  收集來自不同形式的古文字的繪圖資料,包括:

  • 《說文解字》(小篆)
  • 《金文編》(金文)
  • 《六書通》(傳抄古文字)
  • 《殷墟甲骨文編》(甲骨文)

  筆順

  编辑
  筆順
   

  参考

  编辑

  编码

  编辑
  ”的Unihan資料

  漢語

  编辑

  讀音

  编辑


  註解
  • sì - 白;
  • sè - 文;
  • sì - 文 (漳州)。

  • 各地讀音
  語言 地區
  標準漢語 北京 /ʂʐ̩⁵¹/
  哈爾濱 /ʂʐ̩⁵³/
  天津 /ʂʐ̩⁵³/
  濟南 /ʂʐ̩²¹/
  青島 /ʃz̩⁴²/
  鄭州 /ʂʐ̩³¹²/
  西安 /ʂʐ̩⁴⁴/
  西寧 /ʂʐ̩²¹³/
  銀川 /ʂʐ̩¹³/
  蘭州 /ʂʐ̩¹³/
  烏魯木齊 /ʂʐ̩²¹³/
  武漢 /sz̩³⁵/
  成都 /sz̩¹³/
  貴陽 /sz̩²¹³/
  昆明 /ʂʐ̩²¹²/
  南京 /ʂʐ̩⁴⁴/
  合肥 /ʂʐ̩⁵³/
  晉語 太原 /sz̩⁴⁵/
  平遙 /ʂʐ̩³⁵/
  呼和浩特 /sz̩⁵⁵/
  吳語 上海 /sz̩³⁵/
  蘇州 /sz̩ʷ⁵¹³/
  杭州 /sz̩⁴⁴⁵/
  溫州 /sei⁴²/
  徽語 歙縣 /ɕi³²⁴/
  屯溪 /ɕie⁴²/
  /ɕi¹¹/
  湘語 長沙 /ʂʐ̩⁵⁵/
  湘潭 /ʂʐ̩⁵⁵/
  贛語 南昌 /sz̩⁴⁵/
  客家語 梅縣 /sz̩⁵³/
  桃源 /ʃï⁵⁵/
  粵語 廣州 /sɐi³⁵/
  南寧 /sɐi³³/
  香港 /sɐi³³/
  閩語 廈門 (泉漳) /se²¹/
  /si²¹/
  /sua²¹/
  福州 (閩東) /siɛ²¹²/
  建甌 (閩北) /si³³/
  汕頭 (潮州) /si²¹³/
  海口 (海南) /ti³⁵/
  上古音(白一平-沙加爾系統,2011年)

   查閱自網址:Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction (Version 1.00, 20 Feb. 2011),查閱日期 2012-12-04。

  現代北京音(漢語拼音)中古音構擬上古音英義
  shìsyejH/*l̥ap-s {*l̥[a]p-s}/generation
  中古音母,三等開,蟹攝,去聲,
  各家擬音(中古)
  鄭張尚芳 高本漢 李榮 潘悟雲 蒲立本 王力 邵榮芬
  各家擬音(上古)
  高本漢 李方桂 王力 白一平 鄭張尚芳 潘悟云
  Ⅴ/3部 盍部 蓋2部 蓋2部

  釋義

  编辑

  (shì,ㄕˋ;粵 sai3;舒制切)

  1. 三十
  2. 一生
  3. 世界

  翻译

  编辑

  组词

  编辑
  見:附录:漢語詞彙索引/世

  日語

  编辑

  3年級漢字

  讀音

  编辑
  • 吳音: (se, 常用)
  • 漢音: せい (sei, 常用)
  • 訓讀: (yo, , 常用)
  • 名乘: とし (toshi); (yu); ゆき (yuki)

  释义

  编辑
  1. 社会,世间。
   组词:世間(せけん)/救世主(きゅうせいしゅ)。
   世のため人のために尽くす
   为社会为人类尽力。
  2. 时代
   组词:世紀(せいき)/近世(きんせい)。
   徳川の世
   德川时代。
  3. 人的一生世代,一辈子
   组词:世襲(せしゅう)/在世(ざいせ)。
   わが世
   我这一生。
  4. 〉世。
  • 世に出る
   • 处世。② 踏上社会。
  • 世を渡る
   • 处世。

  朝鮮語

  编辑

  讀音

  编辑
  訓讀 인간(人間) (ingan) (dae)
  音讀 (se) (se)

  越南語

  编辑

  讀音

  编辑