U+5DFD, 巽
中日韓統一表意文字-5DFD

[U+5DFC]
中日韓統一表意文字
[U+5DFE]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#0557():
 • 系列#2133():
 • 康熙字典
  【寅集中】【己部】 巽
  〔古文〕𢁅

  《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤蘇困切,音遜。《說文》本作𢌴也。篆文作巽。《徐鉉曰》庶物皆具,丌以薦之。

  又《玉篇》卦名。《韻會》巽,也。也,𤰞也。《易·巽卦疏》巽者,𤰞順之名。說卦云:巽,入也。蓋以巽是象風之卦,風行無所不入,故以入爲訓。若施之於人事,能自𤰞巽者,亦無所不容。然巽之爲義,以𤰞順爲體,以容入爲用,故受巽名矣。

  又與通。《書·堯典》汝能庸命巽朕位。《釋文》巽,讓也。《集傳》巽遜古通用。

  又《五音集韻》雛睆切,音撰。也。

  又《韻補》叶須閏切,音濬。《易·蒙卦》童蒙之吉,順以巽也。叶下順。

  又叶須絹切,選去聲。《易·家人》六二之吉,順以巽也。叶上變。

  ——《康熙字典

  参考 编辑

  编码 编辑

  ”的Unihan資料
  ”的Unihan資料
  • Unicode編碼:
   • 十进制:194692
   • UTF-8:F0 AF A2 84
   • UTF-16:D87E DC84
   • UTF-32:0002F884

  漢語 编辑

   
  漢語維基百科有一篇文章關於:
  維基百科

  讀音 编辑  韻圖
  讀音 # 1/1
  (16)
  (55)
  調 去 (H)
  開合
  反切
  白一平方案 swonH
  擬音
  鄭張尚芳 /suənH/
  潘悟雲 /suonH/
  邵榮芬 /suənH/
  蒲立本 /swənH/
  李榮 /suənH/
  王力 /suənH/
  高本漢 /suənH/
  推斷官話讀音 sùn
  推斷粵語讀音 syun3
  鄭張系統 (2003)
  讀音 # 1/1
  序號 14170
  聲符
  韻部
  小分部 2
  對應中古韻
  構擬上古音 /*sqʰuːns/

  翻譯 编辑

  组词 编辑

  逆序

  日語 编辑

   
  日語維基百科有一篇文章關於:
  維基百科 ja

  讀音 编辑

  朝鮮語 编辑

  讀音 编辑

  音讀 (son)

  越南語 编辑

  讀音 编辑


  異體字

  :若字形无法正常显示,请安装Unicode擴展字形档。)