U+796B, 祫
中日韓統一表意文字-796B

[U+796A]
中日韓統一表意文字
[U+796C]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#0650():
  鴿
 • 說文解字
  大合祭先祖親疏遠近也。从示、合。《周禮》曰:“三歲一祫。”

  ——《說文解字

  康熙字典
  【午集下】【示部】 祫
  【唐韻】侯夾切【集韻】【韻會】轄夾切【正韻】胡夾切,𠀤音洽。【說文】大合祭先祖親疏遠近也。【公羊傳·文二年】大事者何,大祫也。大祫者何,合祭也。毀廟之主,𨻰於太祖,未毀廟之主,皆升合食於太祖。【禮·王制】天子犆礿,祫禘,祫嘗,祫烝。○按凡合祭曰祫,禘嘗烝皆合祭,故皆言祫。據此則知天子別無祫祭。凡諸經傳所言祫皆指禘、嘗、烝之祭也。但烝、嘗二祭,止太祖及羣廟,而禘則上追太祖所自出,下及毀廟之主,其祫較烝、嘗爲大,故《春秋》於文二年八月之禘,書爲大事,而《公羊》釋之爲大祫也。互詳禘字註。

  ——《康熙字典

  字源编辑

  古代字體(
  說文解字
  (於漢朝編纂)
  小篆
   

  参考编辑

  编码编辑

  “祫”的Unihan資料

  漢語编辑

  讀音编辑


  註解
  • ha̍p - 文;
  • hia̍p - 白。

  韻圖
  讀音 # 1/1
  聲紐 (33)
  韻類 (152)
  聲調 入 (Ø)
  開合
  四等 II
  反切
  擬音
  鄭張尚芳 /ɦˠɛp̚/
  潘悟雲 /ɦᵚæp̚/
  邵榮芬 /ɣɐp̚/
  蒲立本 /ɦəɨp̚/
  李榮 /ɣɐp̚/
  王力 /ɣɐp̚/
  高本漢 /ɣăp̚/
  推斷官話讀音 xiá
  推斷粵語讀音 haap6
  鄭張系統 (2003)
  讀音 # 1/1
  序號 4993
  聲符
  韻部
  小分部 3
  對應中古韻
  構擬上古音 /*ɡruːb/

  日語编辑

  讀音编辑