U+793A, 示
中日韓統一表意文字-793A

[U+7939]
中日韓統一表意文字
[U+793B]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#1687():
 • 說文解字
  天垂象,見吉凶,所以示人也。从。三垂,日月星也。觀乎天文,以察時變。示,神事也。凡示之屬皆从示。
   

  ——《說文解字

  字源编辑

  商代文字

  戰國文字 說文
  (東漢)
  金文 甲骨文

  楚系簡帛

  古文

  小篆

         

   

   

   

  筆順编辑

   
  逐步筆順

   
  動態筆順

  参考编辑

  编码编辑

  “示”的Unihan資料

  汉语

  讀音编辑

  上古音(白一平-沙加爾系統,2011年)

   查閱自網址:Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction (Version 1.00, 20 Feb. 2011),查閱日期 2012-12-04。

  現代北京音(漢語拼音)中古音構擬上古音英義
  shìzyijH/*s-ɡijʔ-s/show (v.)

   
  国语/普通话
  汉语拼音 shìzhìshí
  注音符号 ㄕˋㄑㄧˊㄓˋㄕˊ
  国际音标
  通用拼音 shìhjhìhshíh
  粤语广州话
  粤拼 si6
  耶鲁拼音 sih
  国际音标
  广州话拼音 xi⁶
  黄锡凌拼音 _si
  吴语上海话
  国际音标


  翻譯编辑

  翻譯

  组词编辑

  見:附录:漢語詞彙索引/示

  日语

  讀音编辑

  朝鲜语

  讀音编辑

  音讀 (si) (ki)

  越南语

  讀音编辑

  異體字

  :若字形无法正常显示,请安装Unicode擴展字形档。)