U+7A97, 窗
中日韓統一表意文字-7A97

[U+7A96]
中日韓統一表意文字
[U+7A98]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#0272():
 • 参考编辑

  编码编辑

  “窗”的Unihan資料

  汉语

   
  維基百科有一篇文章關於:

  讀音编辑

  名詞编辑

  1. 房屋中用來透光通氣的洞孔。

  近義詞编辑

  方言用詞 — 窗戶 (“window”) [地圖]
  語言 地區
  文言文
  書面語 (白話文) 窗戶窗口窗子
  Mandarin 北京 窗戶
  臺灣 窗戶
  哈爾濱 窗戶
  濟南 窗戶窗子
  牟平
  洛陽 窗戶
  解店
  西安 窗子
  西寧 窗子
  徐州 窗戶窗子
  銀川 窗子
  蘭州 窗子
  烏魯木齊 窗子窗戶
  武漢 窗戶窗子
  成都 窗子
  貴陽 窗子窗戶
  桂林 窗子
  柳州 窗子窗戶
  揚州 窗子
  南京 窗戶窗子
  合肥 窗子
  Cantonese 廣州 窗門窗口
  香港 窗門
  香港(新田圍頭話) 窗門
  香港(錦田圍頭話)
  香港(汀角) 窗門
  香港(東平洲) 窗門
  澳門
  番禺 窗門
  花都(花山)
  從化
  增城
  佛山
  南海(沙頭)
  順德
  三水 窗口
  高明(明城)
  中山(石岐) 窗口
  珠海(前山)
  斗門(上橫水上話) 窗門
  斗門 窗眼
  江門(白沙) 窗門
  新會 窗門
  台山 窗口
  開平(赤坎) 窗口
  恩平(牛江) 窗眼
  鶴山(雅瑤)
  東莞
  寶安(沙井) 窗門
  韶關 窗門窗口
  雲浮
  陽江
  信宜 光窗窗門窗口
  廉江
  南寧 窗口窗眼窗戶
  梧州
  玉林
  合浦
  儋州 窗肆
  吉隆坡 窗口
  胡志明市 窗口
  Gan 南昌 窗子
  黎川 㦿仔
  萍鄉 窗子㦿㦿㦿子
  Hakka 梅縣 窗仔
  惠州(惠城本地話) 窗門
  東莞(清溪) 窗門
  深圳(沙頭角) 窗門
  中山(南朗合水) 窗眼
  從化(呂田) 窗門
  陸川(大橋) 光窗
  于都 窗子
  苗栗﹣北四縣 窗門
  六堆﹣南四縣 窗門
  新竹﹣海陸 窗門
  東勢﹣大埔 窗門
  新竹﹣饒平 窗門
  雲林﹣詔安 窗門
  香港 窗門
  士乃 窗門
  Huizhou 績溪 檻闥
  歙縣 檻窗檻闥
  屯溪 檻兒窗
  休寧 檻兒窗
  黟縣
  祁門 檻吶檻窗檻窗吶
  婺源 檻窗
  Jin 太原 窗戶
  忻州 窗子
  Min Bei 建甌 窗門仔
  迪口 推門仔
  鎮前 天門
  石陂 窗㦿
  Min Dong 福州 檻門檻門窗檻門囝
  長樂 檻門囝
  福清 窗門窗門囝檻門囝
  古田 門檻
  福安 通門
  寧德 通門
  壽寧 通門
  周寧 通退門
  福鼎 通門
  馬祖 檻門囝
  Min Nan 廈門 窗仔窗仔門
  泉州 窗仔窗仔門
  永春 窗囝
  漳州 窗仔窗仔門
  臺北 窗仔門
  高雄 窗仔
  臺南 窗仔窗仔門
  臺中 窗仔
  新竹 窗仔
  鹿港 窗仔
  三峽 窗仔門
  宜蘭
  金門
  馬公
  檳城(泉漳) 窗仔
  新加坡(泉漳) 窗仔窗仔門
  漳平永福 窗仔只窗只仔
  大田 窗門仔
  平南(上渡) 窗戶
  潮州
  海豐
  新山(潮汕)
  文昌
  海口
  Pinghua 南寧 門窗
  Wu 上海 窗門
  蘇州
  杭州 窗門
  溫州 窗門
  崇明
  丹陽 窗門窗眼
  金華 檻頭檻頭門
  湯溪
  寧波 窗門窗檻檻窗
  Xiang 長沙 亮窗窗戶
  雙峰 窗子
  全州 窗戶

  翻譯编辑

  Cyrillic: прозор〉, окно〉, пенџер
  Roman: prozor〉, okno〉, pendžer

  组词编辑

  見:附录:漢語詞彙索引/窗

  日语

  讀音编辑

  朝鲜语

  讀音编辑

  音讀 (chang)

  越南语

  讀音编辑

  異體字

  :若字形无法正常显示,请安装Unicode擴展字形档。)