U+92E6, 鋦
中日韓統一表意文字-92E6

[U+92E5]
中日韓統一表意文字
[U+92E7]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#0911():
 • 編碼编辑

  “鋦”的Unihan資料
  • Unicode編碼:
   • 十进制:37606
   • UTF-8:E9 8B A6 
   • UTF-16:92E6
   • UTF-32:000092E6

  汉语

  讀音编辑

  • 拼音:jū

  名词编辑

   
  維基百科有一篇文章關於:
  1. 金属元素,符号Cm,原子序为96,属于锕系元素。

  翻译编辑


  異體字

  :若字形无法正常显示,请安装Unicode擴展字形档。)