U+770B, 看
中日韓統一表意文字-770B

[U+770A]
中日韓統一表意文字
[U+770C]

跨語言

编辑
筆順
 

漢字

编辑

目部+4畫,共9畫,倉頡碼:竹手月山(HQBU),四角號碼20604部件組合

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#1705():
 • 來源

  编辑
  說文解字
  睎也。从手下目。

  ——《說文解字

  康熙字典
  《午集中》《目部》 看
  《唐韻》苦寒切《集韻》《韻會》《正韻》丘寒切,𠀤音刊。《說文》睎也。《博雅》視也。《吳志·周魴傳》看伺空隙。《𥳑文帝對燭賦》迴照金屏裏,眽眽兩相看。

  又《宋史·禮志》大宴前一日,御殿閱百戲謂之獨看。

  又《遼史·地理志》大東丹國新建南京,分南北,市中爲看樓,晨集南市,夕集北市。

  又姓。見《姓苑》。

  又《唐韻》苦旰切《集韻》《韻會》墟旰切《正韻》袪幹切,𠀤刊去聲。義同。

  又叶苦堅切,音牽。《吳邁遠·長相思詩》經春不舉袖,秋落寧復看。一見願道意,君門已九關。關,音涓。

  又叶苦甸切,牽去聲。《蘇轍·詠彝亭詩》千里思山夢中見,要須罷郡歸來看。 《說文》从手下目。徐曰:以手翳目而望也。重文作𣉙。俗作㸔。

  ——《康熙字典

  筆順
   

  编码

  编辑
  ”的Unihan資料

  漢語

  编辑
  簡體正體/繁體
  異體

  字型

  编辑
  古代字體(
  說文解字
  (漢·許慎
  《六書通》
  (明·閔齊伋
  小篆 傳抄古文字
     

  會意漢字 : + – 把手放在眼睛上,以讓視野更遠。

  詞源1

  编辑

  STEDT 將其與原始藏緬語 *ka(n/ŋ) (知道;看見)對比。

  也對比藏語 མཁན་པོ (mkhan po, 堪布,方丈) (Schuessler, 2007).

  發音1

  编辑

  註解
  • khòaⁿ - 白讀;
  • khàn - 文讀。
  註解:kang3 - 文讀(看相)。

  • 各地讀音
  語言 地區 看 (見)
  標準漢語 北京 /kʰan⁵¹/
  哈爾濱 /kʰan⁵³/
  天津 /kʰan⁵³/
  濟南 /kʰã²¹/
  青島 /kʰã⁴²/
  鄭州 /kʰan³¹²/
  西安 /kʰã⁴⁴/
  西寧 /kʰã²¹³/
  銀川 /kʰan¹³/
  蘭州 /kʰɛ̃n¹³/
  烏魯木齊 /kʰan²¹³/
  武漢 /kʰan³⁵/
  成都 /kʰan¹³/
  貴陽 /kʰan²¹³/
  昆明 /kʰã̠²¹²/
  南京 /kʰaŋ⁴⁴/
  合肥 /kʰæ̃⁵³/
  晉語 太原 /kʰæ̃⁴⁵/
  平遙 /kʰɑŋ³⁵/
  呼和浩特 /kʰæ̃⁵⁵/
  吳語 上海 /kʰø³⁵/
  蘇州 /kʰø⁵¹³/
  杭州 /kʰẽ̞⁴⁴⁵/
  溫州 /kʰø⁴²/
  徽語 歙縣 /kʰɛ³²⁴/
  屯溪
  湘語 長沙 /kʰan⁵⁵/
  湘潭 /kʰan⁵⁵/
  贛語 南昌 /kʰɵn²¹³/
  客家語 梅縣 /kʰon⁵³/
  桃源 /kʰon⁵⁵/
  粵語 廣州 /hɔn³³/
  南寧 /hɔn³³/
  香港 /hɔn³³/
  閩語 廈門 (泉漳) /kʰan²¹/
  /kʰuã²¹/
  福州 (閩東) /kʰɑŋ²¹²/
  建甌 (閩北) /kʰaŋ⁴⁴/
  汕頭 (潮州) /kʰaŋ²¹³/
  /kʰuã²¹³/
  /tʰõi⁵³/ 訓讀
  海口 (海南) /mo²³/ 訓望

  韻圖
  讀音 # 2/2
  (29)
  (61)
  調 去 (H)
  開合
  反切
  白一平方案 khanH
  擬音
  鄭張尚芳 /kʰɑnH/
  潘悟雲 /kʰɑnH/
  邵榮芬 /kʰɑnH/
  蒲立本 /kʰanH/
  李榮 /kʰɑnH/
  王力 /kʰɑnH/
  高本漢 /kʰɑnH/
  推斷官話讀音 kàn
  推斷粵語讀音 hon3
  白一平沙加爾系統1.1 (2014)
  讀音 # 2/2
  現代北京音
  (拼音)
  kàn
  構擬中古音 ‹ khanH ›
  構擬上古音 /*[kʰ]ˁa[r]-s/
  英語翻譯 gaze at

  來自白一平–沙加爾系統的上古漢語標註筆記:

  * 圓括號 "()" 表示存在不確定;
  * 方括號 "[]" 表示身分不確定,例如 *[t] 的尾音有可能是 *-t 或 *-p;
  * 尖角括號 "<>" 表示接中辭;
  * 連字號 "-" 表示語素範圍;

  * 句號 "." 表示音節範圍。
  鄭張系統 (2003)
  讀音 # 2/2
  序號 7355
  聲符
  韻部
  小分部 1
  對應中古韻
  構擬上古音 /*kʰaːns/
  釋義
  编辑

  1. (不及物及物)眼睛接收外界事物
   電影电影  ―  kàn diànyǐng  ―  to watch a movie
  2. (及物) 閱讀
   報紙报纸  ―  kàn bàozhǐ  ―  to read the newspaper
  3. (及物) 觀察檢查
   [文言文繁體]
   [文言文簡體]
   Chū mén cuō diē, kàn dào hòu lǚ. [漢語拼音]
  4. (及物) 探望問候
   我們有時我們祖母 [現代標準漢語繁體]
   我们有时我们祖母 [現代標準漢語簡體]
   Wǒmen yǒushí qù kàn wǒmen de zǔmǔ. [漢語拼音]
   We sometimes visit our grandmother.
  5. 感覺
   最好出發 [現代標準漢語繁體]
   最好出发 [現代標準漢語簡體]
   kàn nǐ zuìhǎo jiù chūfā. [漢語拼音]
   I think you'd better get going.
  6. 看待對待
   他們 [現代標準漢語繁體]
   他们 [現代標準漢語簡體]
   Tāmen bǎ tā kàn de yī wén bù zhí. [漢語拼音]
   They treat him like dirt.
  7. 以……為條件
     ―  yào kàn  ―  it depends on...
  8. 照看病人);診療疾病
  9. 表示嘗試
  同義詞
  编辑
  • () (pàn)
  組詞
  编辑

  發音2

  编辑

  註解
  • khan, khàn - 文讀;
  • khòaⁿ - 白讀。

  • 各地讀音
  語言 地區 看 (守)
  標準漢語 北京 /kʰan⁵⁵/
  哈爾濱 /kʰan⁴⁴/
  天津 /kʰan²¹/
  濟南 /kʰã²¹/
  青島 /kʰã²¹³/
  鄭州 /kʰan²⁴/
  西安 /kʰã²¹/
  西寧 /kʰã⁴⁴/
  銀川 /kʰan⁴⁴/
  蘭州 /kʰɛ̃n³¹/
  烏魯木齊 /kʰan⁴⁴/
  武漢 /kʰan³⁵/
  成都 /kʰan¹³/
  貴陽 /kʰan²¹³/
  昆明 /kʰã̠²¹²/
  南京 /kʰaŋ³¹/
  合肥 /kʰæ̃²¹/
  晉語 太原 /kʰæ̃¹¹/
  平遙 /kʰɑŋ¹³/
  呼和浩特 /kʰæ̃⁵⁵/
  吳語 上海 /kʰø³⁵/
  蘇州 /kʰø⁵⁵/
  杭州 /kʰẽ̞³³/
  溫州 /kʰø⁴²/
  徽語 歙縣 /kʰɛ³²⁴/
  屯溪 /kʰuːə¹¹/
  湘語 長沙 /kʰan³³/
  湘潭 /kʰan⁵⁵/
  贛語 南昌 /kʰɵn⁴²/ 養雞
  客家語 梅縣 /kʰon⁵³/
  桃源 /kʰon⁵⁵/
  粵語 廣州 /hɔn⁵³/
  南寧 /hɔn⁵⁵/
  香港 /hɔn⁵⁵/
  閩語 廈門 (泉漳) /kʰan⁵⁵/
  福州 (閩東) /kʰɑŋ²¹²/
  建甌 (閩北) /kʰaŋ⁴⁴/
  汕頭 (潮州) /tʰõi⁵³/ 訓讀
  海口 (海南) /mo²³/ 訓望

  韻圖
  讀音 # 1/2
  (29)
  (61)
  調 平 (Ø)
  開合
  反切
  白一平方案 khan
  擬音
  鄭張尚芳 /kʰɑn/
  潘悟雲 /kʰɑn/
  邵榮芬 /kʰɑn/
  蒲立本 /kʰan/
  李榮 /kʰɑn/
  王力 /kʰɑn/
  高本漢 /kʰɑn/
  推斷官話讀音 kān
  推斷粵語讀音 hon1
  白一平沙加爾系統1.1 (2014)
  讀音 # 1/2
  現代北京音
  (拼音)
  kān
  構擬中古音 ‹ khan ›
  構擬上古音 /*kʰˁa[r]/
  英語翻譯 to watch, guard

  來自白一平–沙加爾系統的上古漢語標註筆記:

  * 圓括號 "()" 表示存在不確定;
  * 方括號 "[]" 表示身分不確定,例如 *[t] 的尾音有可能是 *-t 或 *-p;
  * 尖角括號 "<>" 表示接中辭;
  * 連字號 "-" 表示語素範圍;

  * 句號 "." 表示音節範圍。
  鄭張系統 (2003)
  讀音 # 1/2
  序號 7354
  聲符
  韻部
  小分部 1
  對應中古韻
  構擬上古音 /*kʰaːn/
  釋義
  编辑

  1. 守護照料護理監視
   沒有小孩本事 [現代標準漢語繁體]
   没有小孩本事 [現代標準漢語簡體]
   Tā méiyǒu kān xiǎohái de běnshì. [漢語拼音]
   He's not competent to look after young children.
  組詞
  编辑

  詞源2

  编辑

  發音

  编辑

  釋義

  编辑

  1. (潮州話) 的另一種寫法。

  延伸閱讀

  编辑

  日語

  编辑

  漢字

  编辑

  6年級漢字

  1. 瞭望、看

  讀法

  编辑
  • 吳音: かん (kan, 常用)
  • 漢音: かん (kan, 常用)
  • 訓讀: みる (miru, 看る)

  詞源

  编辑
  詞中漢字
  かん
  六年級
  音讀

  來自中古漢語 (中古 khan|khanH)。

  發音

  编辑

  前綴

  编辑

  (かん) (kan

  1. 照看照料

  衍生詞

  编辑

  朝鮮語

  编辑

  漢字

  编辑

  (音訓 (bol gan))

  1. 本詞語需要翻譯為漢語。請協助添加,並移除{{rfdef}}模板。

  越南語

  编辑

  漢字

  编辑

  儒字;讀法:khan, khán, khản

  1. 本詞語需要翻譯為漢語。請協助添加,並移除{{rfdef}}模板。

  來源

  编辑