009 - ren2 - man.svg
U+4EBA, 人
中日韓統一表意文字-4EBA

[U+4EB9]
中日韓統一表意文字
[U+4EBB]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#0415():
  禿
 • 系列#1561():
 • 說文解字
  天地之最貴者也。此籒文。象臂脛之形。凡人之屬皆从人。
   

  ——《說文解字

  康熙字典
  《子集中》《人部》 人
  〔古文〕𠔽《唐韻》如鄰切《集韻》《韻會》《正韻》而鄰切,𠀤音仁。《說文》天地之性最貴者也。《釋名》人,仁也,仁生物也。《禮·禮運》人者,天地之德,隂陽之交,鬼神之會,五行之秀氣也。

  又一人,君也。《書·呂𠛬》一人有慶,兆民賴之。

  又予一人,天子自稱也。《湯誥》嗟爾萬方有衆,明聽予一人誥。

  又二人,父母也。《詩·小雅》明發不寐,有懷二人。

  又左人,中人,翟國二邑。

  又官名。《周禮》有庖人,亨人,漿人,凌人之類。

  又楓人,老楓所化,見《朝野僉載》。

  又蒲人,艾人,見《歲時記》。

  又姓。明人傑。

  又左人,聞人,俱複姓。

  又《韻補》叶如延切,音然。《劉向·列女頌》望色請罪,桓公嘉焉。厥後治內,立爲夫人。

  ——《康熙字典

  字源编辑

  「人」像側視人形。作為人的一種姿勢,古文字早期正反無別,反「人」也「人」字。是古文字中常和人的其他姿勢如跽坐人形「」、正視人形「」、跽坐女人形「」、膝坐人形「」互換。古文字後期,為了字的結構,獨字「人」逐漸倒下。

  在隸楷中,位于字上、右側時作「人」形,例如「」、「」、「」、「」、「」,大陸規範字部分訛作「」形,如「」。位于上側時或作「⺈」形,例如「」、「」、「」、「」。位于下側時通常作「」形,例如「」、「」、「」,偶爾作「人」形如「」、「」,也有部分訛作「」形,如「」。位于字左側時作較為滯古的「亻」形,例如「」、「」、「」。參見部首索引/人

  商代文字 西周文字 春秋文字 戰國文字 說文
  (東漢)
  金文 甲骨文 金文

  金文 金文 楚系簡帛 秦系簡牘

  小篆 奇字

              

               

   

   

  筆順编辑

   
  逐步筆順

   
  動態筆順

  参考编辑

  编码编辑

  “人”的Unihan資料

  汉语

  讀音编辑

  上古音(白一平-沙加爾系統,2011年)

   查閱自網址:Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction (Version 1.00, 20 Feb. 2011),查閱日期 2012-12-04。

  現代北京音(漢語拼音)中古音構擬上古音英義
  rénnyin/*niŋ/(other) person
  中古音母,三等开,臻攝,平聲,
  各家擬音(中古)
  鄭張尚芳 高本漢 李榮 潘悟雲 蒲立本 王力 邵榮芬
  各家擬音(上古)
  高本漢 李方桂 王力 白一平 鄭張尚芳 潘悟云
  Ⅶ/9部 真部 真1部 真2部


  • Dialectal data
  Variety Location
  標準漢語 北京 /ʐən³⁵/
  哈爾濱 /ʐən²⁴/
  /in²⁴/
  天津 /in⁴⁵/
  /ʐən⁴⁵/
  濟南 /ʐẽ⁴²/
  青島 /iə̃⁴²/
  鄭州 /ʐən⁴²/
  西安 /ʐẽ²⁴/
  西寧 /ʐə̃²¹³/
  銀川 /ʐəŋ⁵³/
  蘭州 /ʐə̃n⁵³/
  烏魯木齊 /ʐɤŋ⁵¹/
  武漢 /nən²¹³/
  成都 /zən³¹/
  貴陽 /zen²¹/
  昆明 /ʐə̃³¹/
  南京 /ʐən²⁴/
  合肥 /ʐən⁵⁵/
  晉語 太原 /zəŋ¹¹/
  平遙 /ʐəŋ¹³/
  呼和浩特 /ʐə̃ŋ³¹/
  吳語 上海 /ȵiŋ²³/
  /zəŋ²³/
  蘇州 /zən¹³/
  /ȵin¹³/
  杭州 /zen²¹³/
  溫州 /zaŋ³¹/ 文讀
  /ȵaŋ³¹/ 白讀
  /naŋ³¹/ 訓讀
  徽語 歙縣 /iʌ̃⁴⁴/
  /niʌ̃⁴⁴/
  屯溪 /ian⁴⁴/
  湘語 長沙 /ʐən¹³/
  湘潭 /in¹²/
  Gan 南昌 /ȵin⁴⁵/
  /lɨn⁴⁵/ ~參
  客家語 梅縣 /ŋin¹¹/
  桃源 /ŋin¹¹/
  粵語 廣州 /jɐn²¹/
  南寧 /jɐn²¹/
  香港 /jɐn²¹/
  閩語 廈門 (閩南) /lin³⁵/
  福州 (閩東) /iŋ⁵³/
  建甌 (閩北) /neiŋ³³/
  汕頭 (閩南) /ziŋ⁵⁵/
  /naŋ⁵⁵/ 訓讀
  海口 (閩南) /zin³¹/
  /naŋ³¹/ 訓儂

  釋義编辑

  (rén,ㄖㄣˊ;粵 jan4;如鄰切)

  1. 生物分類法中的一或一,亦有專指智人。例:男人女人
  2. 別人他人
  3. 成人大人。例:長大成人。
  4. 每人。例:人手一份。
  5. 某種類型身份的人。例:軍人
  6. 人的品格性情。例:為人公正
  7. 面子臉面。例:丟人

  翻譯编辑

  物種

  组词编辑

  見:附录:漢語詞彙索引/人

  日语

  讀音编辑

  朝鲜语

  讀音编辑

  訓讀 사람 (saram)
  音讀 (in)

  越南语

  讀音编辑

  異體字

  :若字形无法正常显示,请安装Unicode擴展字形档。)